Ενεργοποίηση εφαρμογής μετατροπής Ε.Πρ.7 2010 / Implementation of conversion tool I.R.7 2010