Ενεργοποίηση εφαρμογής μετατροπής / Implementation of conversion tool